Op naar het Feest op 2 juni!
"Het werkt!"
"Amateur betekent eerst en vooral liefhebber"

Succesvolle Werkweek Euregionaal Feest van de Amateurkunsten

Boeiende ontmoetingen over de grenzen heen

Ongeveer 170 bijeenkomsten in de hele Euregio Maas-Rijn, met 3.000 deelnemers en zo’n 40 professionals. Dat is het resultaat van de Werkweek van het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten, die plaatsvond van 15-21 april. Van Heimbach tot Hasselt, van Roermond tot Aken, overal in de Euregio waren er workshops, conceptbesprekingen, repetities en andere ontmoetingen rond het thema van het Feest: ‘Speaking in Tongues’. (Klik hier voor het dagboek dat tijdens de Werkweek is bijgehouden)

Zo maakten in Aken amateurschrijvers voor het project ‘Stemmen horen/Stimmen hören’ een tekst, die door twee kunstenaressen wordt geïllustreerd en vormgegeven. Tijdens deze literatuurworkshop verstomden de gesprekken toen een jonge schrijver zijn gedicht "Stimmen - Das Lied des Bahnhofsvorstehers von Montzen" voorlas. Oprecht verbaasd reageert artistiek directeur van Bureau VIA2018 Guido Wevers over wat zo'n grensoverschrijdende samenwerking oplevert: ‘Het is werkelijk wonderlijk en opwindend om in de praktijk te zien hoe culturele projecten mensen over de grenzen heen weten te verbinden. Deze Werkweek toont dat de doelstelling die MCH2018 zich stelt haalbaar is. Het werkt!
In Genk werkten muzikanten aan een nieuw muziekstuk met een combinatie van Turkse muziek, pop en rap. Leden van vier kamerkoren legden in Maastricht een verbinding tussen een Frans Renaissancelied en een Vlaamse rap. En meer dan 1.000 jongeren lieten zien wat ze in huis hebben op het gebied van muziek, graffiti, dans, mode, fotografie en literatuur tijdens het festival OOK JIJ!. Maar daar blijft het niet bij: ook de komende weken zijn nog steeds talloze amateurs enthousiast aan het werk.

Regisseur van het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten Sybrand van der Werf bezocht tijdens de Werkweek zo’n twintig bijeenkomsten. Hij raakte erg onder de indruk van de bevlogenheid van alle deelnemers. “De ontmoetingen tussen de amateurgroepen enerzijds en de professionals die zich via de organisatie in Maastricht hebben geëngageerd voor het project anderzijds, waren stuk voor stuk boeiend op hun eigen manier. De groep professionals was zich zeer bewust van de inbedding in het Euregionale netwerk. Dit gevoel sloeg over op de deelnemers: een gevoel van verbondenheid over de grenzen heen. Omdat in de hele regio op verschillende manieren aan het thema werd gewerkt, zal de spanning tussen eigen identiteit en gemeenschappelijkheid ook in de resulterende kunstwerken tot uiting kunnen komen.”

Bij de opzet van het project stonden de deelnemers centraal. De professionals hadden voornamelijk tot taak te reageren op het materiaal en de ideeën van de deelnemers zelf. Op die manier ontstonden veel nieuwe impulsen, die de professionals niet alleen uitdaagden, maar hen ook andere inzichten gaven. Dankzij de reacties van de deelnemende kunstenaars werd de rol van kunst en cultuur benadrukt, bevraagd en gedefinieerd. Van der Werf: “Dat ontlokte meer dan eens de mensen een glimlach of zelfs een gulle lach. Want over één ding was iedereen het eens: ‘amateur’ betekent eerst en vooral ‘liefhebber’.

Dozen

Alle deelnemers aan de Werkweek hebben hun ideeën verzameld in een doos. De komende drie weken gaat Van der Werf deze dozen uitpakken en rangschikken om zo te komen tot een eindproduct voor 2 juni, het grote Feest in het MVV-stadion in Maastricht, waar we elkaars talen, de talen van de Euregio vieren.

Het uitpakken van de dozen gebeurt vanaf 24 april 9.00 uur in een voormalig winkelpand op het plein van Mosae Forum, tegenover café Centre Ville. Iedereen is welkom om te komen kijken wat de dozen prijsgeven. Daarnaast wordt in het winkelcentrum Entre Deux vanaf 24 april om 13.30 uur vrijwel dagelijks de ‘Catch of the Day’ gepresenteerd. De mooiste, spannendste, gekste of meest intrigerende doos wordt daar tentoongesteld.

Intussen is de inschrijving voor het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten gesloten. Voor het grote korenproject en breien in Aken kan men zich nog aanmelden door een mailtje te sturen naar amateur@euregio2018.eu. Wie op 2 juni het Feest (dat gratis toegankelijk is) wil bijwonen, moet zich via deze site aanmelden of eveneens een mailtje naar eerder genoemd e-mail adres sturen. Iedereen is van harte welkom!"Ein Flashmob in Heimbach"

Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst