De buurt kleurt 2018...Sint Pieter

Cultuurroute

Op 21 april organiseert Buurtplatform Sint Pieter, Villapark, Jekerdal een Cultuurroute in de wijk. Het is de bedoeling dat de mensen kennis maken met ‘de meest bijzondere vormen van kunst en cultuur’ in de eigen buurt. Enthousiaste buurtbewoners stellen hun woning ter beschikking aan kunstenaars uit de buurt en bijzondere locaties worden zichtbaar.

Programma
Het programma van de eerste editie van de Cultuurroute start bij de Veldekekapel met een vlaggenceremonie begeleid door harmonie Sint Pieter 1890. Kinderen van groep 8 van basisschool Sint Pieter hebben samen met fotografe Indra Moonen in de buurt foto’s genomen en hun visie op Sint Pieter verwerkt in het vlaggenontwerp. Te gast is de bestuursvoorzitter van Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 Huub Smeets. Hij zal de speciaal door kinderen ontworpen buurtvlag bij de opening in ontvangst nemen. Na de officiële opening starten alle activiteiten om 13:30 uur. Voor eten en drinken zal worden gezorgd door café Con Leche en restaurant Villeneuve onder het afdak van de voormalige Petrusschool aan de Pastoor Kribsweg. Daar zal de buurtdag rond 17:30 uur worden afgesloten.

De Cultuurroute leidt de bezoekers langs wel 21 locaties. Met behulp van een programmaboekje kan de bezoeker een eigen route samenstellen. Een greep uit het aanbod: een pianorecital in een Rietveldhuis, een beeldende filosofieles in een kapsalon, fotografie in de 19e eeuw, moderne dans. Het programmaboekje is te downloaden via www.buurtplatform.nl.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst