Europees jaar...

van de burger 2013

Het jaar waar in de burgers van de EU centraal staan. In het Europees Jaar van de burger 2013 gaat de aandacht uit naar de rechten die iedereen in de Europese Unie
als burger van de EU geniet. Het Jaar biedt iedereen in de Europese Unie een kans om:

  • meer te weten te komen over de rechten en kansen die het EU-burgerschap hen biedt, met name het recht om overal in de EU te wonen en werken
  • deel te nemen aan debatten over de belemmeringen om van die rechten gebruik te maken en concrete oplossingen voor te stellen
  • deel te nemen aan burgerfora over EU-beleid en -onderwerpen
  • zich voor te bereiden op de Europese verkiezingen van 2014 en deel te nemen aan het democratisch leven in de EU

Het Europees Jaar probeert aan te zetten tot een dialoog op alle niveaus bij overheid, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven om te ontdekken hoe de EU er, volgens u als burger, in 2020 uit moet zien als het gaat om rechten, beleid en bestuur.

Daarnaast worden er, het hele jaar door, in het binnen- en buitenland vele activiteiten georganiseerd door burgers en maatschappelijke organisaties. Meer informatie daarover kunt u vinden op: europa.eu/citizens-2013.

bron: europa.eu/citizens-2013
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst