Kunstwarenhuis VenD

9 april 2013

Een kunst- en design(waren)huis in het oude V&D gebouw tijdens het WMC 2013 in Kerkrade.

Dit idee werd op 25 januari 2013 gelanceerd via de volgende blog: Mogelijk tijdelijk Kunstwarenhuis tijdens WMC.

Vanaf begin juni tot het eind juli 2013 bezoeken vele duizenden mensen, uit binnen- en buitenland, het  WMC en Kerkrade. Dus een platform waarop kunstenaars, designers, burgers en bedrijven uit Kerkrade (Parkstad) zich kunnen presenteren. Een plek ook waar door de mix bijzondere verbindingen kunnen ontstaan. Langdurige samenwerkingen worden geboren.
 
Door verschillende eigendomsoverdrachten in het kader van het Centrumplan Kerkrade is het oude V&D gebouw eigendom van de gemeente. De gemeente vond het een sympathiek idee, maar achtte de investering te groot vanwege de lange leegstand van het gebouw. Afgesproken werd wel dat de initiatiefnemers het idee in de openbaarheid mochten brengen. Afhankelijk van de maatschappelijke steun kon dan verder worden gekeken.

Van droom via idee naar werkelijkheid? Uitvoeringskracht groeit!
Er is inmiddels een brede maatschappelijke steun.
De gemeente vindt de investeringen verantwoord wanneer het Kunstwarenhuis ook na het WMC nog 2 maanden open kan blijven.
De initiatiefnemers gaan nu, in overleg met degenen die al steun en deelname hadden toegezegd, kijken of een 4 maanden programmering mogelijk is.

bron: kunstwarenhuisvend.weebly.com
het Warenhuis
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst