Limburg Cultuur Onderstreept....

ECI-complex Roermond

Zaterdag 6 april heeft gedeputeerde Noël Lebens het ECI-complex in
Roermond als derde in een serie van culturele instellingen en
activiteiten letterlijk en figuurlijk onderstreept. Dat gebeurde tijdens
de officiële opening van het complex door het plaatsen van een reuze
3D-marker met de tekst ‘Limburg Cultuur Onderstreept’. De reuze
3D-marker zal de komende jaren door heel Limburg bij diverse culturele
instellingen en events te zien zijn.

Cultuurgedeputeerde Noël Lebens “Met deze marker maken we voor iedereen zichtbaar welke helden, koplopers, vernieuwers en sfeermakers we in Limburg op het gebied van cultuur hebben. Ook het ECI-complex is zo’n culturele hotspot. Een unieke plek waar cultuur, erfgoed en historie elkaar letterlijk en figuurlijk ontmoeten. Het ECI-complex heeft op korte tijd een geheel eigen plek veroverd in de culturele infrastructuur van Limburg. Op deze authentieke plek komen mensen samen en worden verbindingen gelegd met dans, theater, muziek, film, creatieve industrie en kunst. Een prachtig voorbeeld van datgene wat wij als Provincie Limburg met ons monumenten- en cultuurbeleid nastreven”.

Hoe Limburg Cultuur Onderstreept
De komende tijd gaat de Provincie Limburg met de reuze 3-D marker door kris-kras door Limburg op stap. Om de zoveel tijd zal de reuzemarker ergens anders in de provincie opduiken bij cultuurinstellingen, events en gebeurtenissen. Alle disciplines van cultuur komen daarbij aan bod; van architectuur tot literatuur – van beeldende kunst tot opera – van cultuureducatie tot archeologie – van monumenten tot dans, allemaal zaken waarvan we vinden dat ze best eens extra in de belangstelling mogen staan.
Gedeputeerde Noël Lebens: “Limburg heeft zoveel om trots op te zijn! Onze rijke Limburgse Cultuur is wat wij samen tot ontwikkeling hebben gebracht. Cultuur maakt ons wakker en houdt Limburg levendig. Het is belangrijk dat we dit samen uitdragen en delen. Daarom gaan we onze rijke cultuur de komende jaren letterlijk onderstrepen.” Met deze acties willen we de komende jaren extra de aandacht op cultuur vestigen. Dat doen we uiteraard ook ter ondersteuning en in aanloop naar de beslissing van de kandidatuur Maastricht Europese Culturele Hoofdstad 2018.

Waarom Limburg Cultuur Onderstreept
Limburg Cultuur Onderstreept is het motto van het cultuurbeleid 2013-2016 van de Provincie Limburg (www.limburg.nl/cultuur). Hierin staan drie actielijnen centraal:
  1. Cultuur voor iedereen; maak kennis met kunst en cultuur. Doe actief mee en geniet!
  2. Natuurlijk Cultuur: Monumenten en archeologie, landschap en architectuur, landschap en evenementen!
  3. Cultuur verdient het: Ondernemend zijn in cultuur en over grenzen kijken in onze unieke Euregio loont!
Cultuurgedeputeerde Noël Lebens en René Lebens (directeur Cultuurfabriek ECI Roermond) bij de markeerstift Limburg Cultuur Onderstreept(Peter Wijnands Photography)
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst