...Mariaberg

Zaterdag 23 maart aanstaande zal Buurtplatform Mariaberg haar buurt ‘2018’ laten kleuren. Het is de 12e buurtdag die plaatsvindt in het kader van het project De Buurt Kleurt 2018 hier in Maastricht. De organisatie pakt uit met een muzikale optocht en een feestelijk programma in het gemeenschapshuis dat wordt geopend met de traditionele vlaggenoverdracht van de wijk aan de wethouder van Cultuur Jacques
Costongs.

Programma
Even voor 18.00 uur verzamelen de deelnemers aan de optocht op het Volksplein, waarna harmonie KDO (Kunst Door Oefening) voorop gaat in een muzikale parade door de wijk. Eindpunt van de tocht is het
gemeenschapshuis Mariaberg aan de Anjelierenstraat. Een zeer markante inwoonster van de buurt overhandigt vervolgens de speciaal voor deze dag ontworpen buurtvlag aan wethouder Costongs. Na de vlaggenoverdracht dansen de kinderen van het KunstExpress Maatjesproject een speciale vlaggendans. Het feest wordt voortgezet met een optreden van accordeonvereniging Scala die hoofdzakelijk dansmuziek speelt.

De Buurt kleurt 2018
Bureau VIA2018 is samen met Tout Maastricht initiatiefnemer van De Buurt kleurt 2018. Het doel van De Buurt kleurt 2018 is de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 bij de bewoners van Maastricht onder de aandacht te brengen. Door zelf een buurtdag te organiseren bekennen de buurten kleur en geven ze publiekelijk hun steun aan de kandidatuur. De
buurten zijn als het ware de vaandeldragers voor cultuur en maken ieder zelf een buurtvlag die tijdens het evenement wordt overhandigd aan Bureau VIA2018. Het stokje wordt vervolgens doorgegeven aan een volgende buurt in Maastricht.
Sinds juni 2012 hebben vele buurtplatforms van Maastricht het initiatief omarmd en het geïntroduceerd binnen een bestaand evenement, of zelf vormgegeven door de organisatie van een eigen buurtdag. Eind vorig jaar vond de eerste Euregionale buurtdag plaats in Heerlen.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst