EuroMUN...

Elkaar via de cultuur ontmoeten


Internationale studenten conferentie EuroMUN krijgen stadsrondleiding door vrijwilligers VIA2018


Vrijdag 3 mei lieten vrijwilligers van Bureau VIA2018 studenten uit de hele wereld
Maastricht ontdekken tijdens verschillende stadswandelingen. Meer dan 600 internationale studenten waren van 1 tot 5 mei in Maastricht voor de jaarlijkse conferentie van EuroMUN (European Model United Nations). Ongeveer 200 studenten hadden zich opgegeven voor de wandeling die onderdeel is van het programma van EuroMUN.

Tijdens de rondleiding, die met ondersteuning door de VVV Maastricht georganiseerd is, lieten de vrijwilligers van Bureau VIA2018 de internationale invloeden zien die de stad door de geschiedenis heen heeft gekend. En waarom onze stad zich juist samen met de Euregio Maas-Rijn kandidaat stelt voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Iedere gids had een eigen tour samengesteld – van de invloed van internationale geldstromen in Maastricht, tot de internationale architectuur, de kerken, tot de kraak-cultuur van de nieuwe studenten. Iedere vrijwilliger had een eigen focus gekozen. De voertaal was hierbij Engels, maar een tweede of derde taal was ook te horen, gezien de groep VIA2018 vrijwilligers uit zowel (meertalige) Maastrichtenaren als ook geïmmigreerde nieuwe bewoners bestaat.Aan het einde van de tour werden de studenten gevraagd om te vertellen of en waar zij in de stad iets van hun eigen thuis hebben kunnen ontdekken. Misschien heeft iets hun laten denken aan een klank, geur, gezicht van thuis? De studenten kunnen dit delen op de Facebook site Maastricht VIA2018.Waarom EuroMUN en Bureau VIA2018 samenwerken

Van 1 t/m 5 mei heeft in Maastricht de jaarlijkse conferentie EuroMUN plaatsgevonden. EuroMUN staat voor ‘European Model United Nations’. De conferentie wordt georganiseerd door studenten van de organisatie UNSA (United Nations Student Association). Tijdens de conferentie worden commissies van de Europese Unie en de United Nations door de deelnemers nagebootst. De studenten verplaatsen zich in de rol van afgevaardigden en parlementsleden waardoor ze de werking van deze instituties leren kennen en het voeren van debatten eigen maken. Gedurende deze vijf dagen is Maastricht altijd nóg internationaler dan gewoonlijk. Maar liefst 600 studenten uit de hele wereld hadden zich dit jaar voor de conferentie aangemeld!

Het thema van het bidbook van Maastricht & Euregio 2018 is ‘Europa herontdekt’. Daarin streven we ernaar dat de band die we in Europa (en de wereld) met onze medeburgers opbouwen via de cultuur gevormd wordt en niet via de politiek. Dat zien ook de organisatoren van EuroMUN wanneer zij ons vertellen dat vriendschappen die tussen de studenten ontstaan voornamelijk door het sociale gedeelte buiten het officiële programma tot stand komen – door het gesprek over elkaars achtergrond en cultuur. Deze culturele uitwisseling kwam dit jaar ook inhoudelijk terug in het programma van EuroMUN met de keuze voor het centrale thema “Cultural diplomacy”.

Deze culturele dimensie van de conferentie wil Bureau VIA2018 graag verbreden. Maastricht is gewend om gastheer/-vrouw te zijn voor internationale ontmoetingen. En we kennen de dagelijkse instroom van talen en culturen als geen andere stad. Deze bijzonderheid willen we juist tastbaar maken voor de studenten.Vrijwilligster Lizette Simons uit Sittard met haar groep EuroMUN studenten. Lizette bracht in haar tour 'past, present and future' samen. Her students loved it!
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst