Feest in Amby:

theater en muziek

Zondag 5 mei bood het Magisch Theatertje in de wijk Amby een feestelijke aanblik. Het was voor het eerst dat er een buurtdag plaatsvond in het ‘dorp’ Amby. Het buurtplatform Amby heeft samen met het Magisch Theatertje een prachtig programma samengesteld waar alle buurtbewoners, jong en oud, aan konden deelnemen. Theater, muziek, eten, drinken en een heerlijk zonnetje. Kortom, een feest voor de buurt zoals het bedoeld is.

Vanaf 13:00 uur ’s middags werd er gedanst, toneel gespeeld, gekletst maar bovenal lekker gegeten en gedronken. Het buurtplatform Amby bood in samenwerking met het Magisch Theatertje alle inwoners van het ‘dorp Amby’ een feestdag aan op een unieke locatie: theater met tuin. Er was voor kinderen en volwassenen een heuse theatervoorstelling - Garbage for Plumps, er waren spetterende optredens van Sinti-ensemble Tabor en de Flamenco-fusion groep Labryénco, op terras werd gezellig gekeuveld door wijkbewoners. Halverwege de middag vond overdracht van de Culturele Vlag van Amby plaats. Bestuursvoorzitter Huub Smeets van Bureau VIA2018 nam, in aanwezigheid van de wethouder van Cultuur, de heer Jacques Costongs, de vlag in ontvangst, waarna er weer lekker verder werd gefeest. Wat een buurtdag!
Vlaggenoverdracht Amby
De Buurt kleurt 2018
Bureau VIA2018 is samen met Tout Maastricht initiatiefnemer van De Buurt kleurt 2018. Het doel van De Buurt kleurt 2018 is de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 bij de bewoners van Maastricht onder de aandacht te brengen. De buurten zijn als het ware de vaandeldragers voor cultuur en maken ieder zelf een buurtvlag die tijdens het evenement wordt overhandigd aan Bureau VIA2018. Het stokje wordt vervolgens doorgegeven aan een volgende buurt in Maastricht. Sinds juni 2012 hebben vele buurtplatforms van Maastricht het initiatief omarmd en het geïntroduceerd binnen een bestaand evenement, of zelf vormgegeven door de organisatie van een eigen buurtdag.

Meer informatie vindt u op de website www.euregio2018.eu en www.toutmaastricht.nl.
Organisatie: Buurtplatform Amby, Tout Maastricht en Bureau VIA2018.

Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst