Génération Maastricht aan de slag met vraagstukken Europa

Ontmoeting winnaars 'Jugendkarlspreis 2013' en Euregionale leeftijdsgenoten

Op uitnodiging van Bureau VIA2018 kwamen op 8 mei de 27 winnaars van de Jugendkarlspreis (de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren) naar Maastricht om samen met een dertigtal leeftijdsgenoten uit de Euregio tijdens korte informele werksessies hun kennis en ervaringen uit te wisselen over Europese vraagstukken. De ontmoeting vond plaats in de AINSI en werd in samenwerking met de Karlspreisstiftung Aachen (de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken) georganiseerd.

Deze 27 jonge Europeanen hebben bijzondere projecten van Europees belang ontwikkeld en zijn daarmee in hun eigen land de winnaar geworden van de Jugendkarlspreis. Deze prijs wordt sinds enkele jaren, naast de gerenommeerde Karlspreis van Aken, aan jonge mensen in Europa uitgereikt die een innovatief of creatief project hebben ontwikkeld waarmee onderling begrip bevorderd wordt, een gedeeld besef van Europese identiteit gestimuleerd wordt of als praktisch voorbeeld dient van Europeanen die als één gemeenschap samenleven.
De thema’s van de winnende projecten lopen uiteen van culturele diversiteit, een duurzame samenleving, digitale mobiliteit tot nieuwe vormen van journalistiek.

In het kader van de uitreiking van de prijs komen deze jonge mensen naar Aken. Bureau VIA2018
vindt dit een uitgelezen kans om hun de kennis en inspiratie die ze meebrengen te laten delen met leeftijdsgenoten uit onze (Eu)regio. We brengen Europa naar de Euregio en creëren een vruchtbare ontmoetingsplek door middel van het uitwisselen van persoonlijke ervaringen over deze vraagstukken.

Génération Maastricht
Maastricht is samen met de Euregio Maas-Rijn kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Centraal in het bid van Maastricht & Euregio 2018 staat de jonge generatie, de Génération Maastricht. Dit zijn jongeren - geboren na 1992, het jaar van het Verdrag van Maastricht - die symbool staan voor een generatie die Europa niet zonder het begrip 'Europa' kent; de generatie die niet beter weet dan dat Europa is.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst