Een getinte buurtdag

C’était une bonne fête, ‘Le jour du Muguet au Kommelkwartier’

Woensdagmiddag 1 mei vond de jaarlijke Jour du Muguet plaats, georganiseerd door de Alliance Francaise Maastricht. Op  1 mei geeft men in Frankrijk en België aan iemand van wie men houdt een Lelietje van Dalen (un Muguet), als geluksbrenger. De Maastrichtse Alliance Française maakt sinds een paar jaar van de gelegenheid gebruik om de relatie van de stad Maastricht met het Franse cultuurgebied te vieren.

Dit jaar echter had de organisatie de handen in een geslagen met het Buurtplatform om er een echt buurtfeest van te maken dat in het kader van de kandidatuur van Maastricht en Euregio Maas-Rijn voor Culturele Hoofdstad 2018 stond. De vaste onderdelen van Le Jour du Muguet werden ondermeer omlijst door de traditionele vlaggenoverdracht tussen wijk en Bureau VIA2018. Ook had men de samenwerking gezocht met Stichting Kompas, De Kunst van het Kijken, een project waarbij
kunstwerken van gehandicapte en professionele kunstenaars aan een groter publiek worden getoond. Om 18:00 uur werd de inwendige mens versterkt met een Bourgondisch buffet in Selexyz Dominicanen, waarna het programma werd voortgezet in de bekende boekhandel met twee concerten. Tijdens de pauze reikte Consul Honoraire à Maestricht, Camille Oostwegel Le Muguet de Maestricht, een ereprijs, uit aan .... die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het uitdragen van het Franse imago van de stad Maastricht. Met de lente die definitief is doorgebroken, was het heerlijk toeven in het Kommelkwartier.

Vlaggenoverdracht Kommelkwartier
De Buurt kleurt 2018
Bureau VIA2018 is samen met Tout Maastricht initiatiefnemer van De Buurt kleurt 2018. Het doel van De Buurt kleurt 2018 is de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 bij de bewoners van Maastricht onder de aandacht te brengen. De buurten zijn als het ware de vaandeldragers voor cultuur en maken ieder zelf een buurtvlag die tijdens het evenement wordt overhandigd aan Bureau VIA2018. Het stokje wordt vervolgens doorgegeven aan een volgende buurt in Maastricht. Sinds juni 2012 hebben vele buurtplatforms van Maastricht het initiatief omarmd en het geïntroduceerd binnen een bestaand evenement, of zelf vormgegeven door de organisatie van een eigen buurtdag.

Meer informatie vindt u op de website www.euregio2018.eu en www.toutmaastricht.nl.
Organisatie: Buurtplatform Sint Pieter, Villapark, Jekerdal, Tout Maastricht en Bureau VIA2018.

Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst