International Land-Art in......

Maastricht!

In het park van Teaching Hotel Château Bethlehem, op de campus van de Hotel Management School Maastricht, onderdeel van Zuyd Hogeschool, creëren circa 25 internationale kunstenaars een parcours van kunstwerken. De tentoonstelling is te bewonderen van 18 tot en met 20 mei  tijdens de Kunsttour Maastricht (11.00 tot 17.00 uur). Tijdens dit pinksterweekend zijn er speciale optredens op het terrein dagelijks om 16.00 uur. Het terras op de binnenplaats, en bar en terras van het hotel zijn voor gasten geopend.
Teaching Hotel Chateau Bethlehem
In de week van 10 tot 17 mei, (tussen 10.00 en 16.00 uur)  kan het publiek al komen kijken hoe de kunstenaars aan het werk zijn.

Fascinatie voor natuur
International Land-Art Maastricht accentueert de verbondenheid met en de inleving in de natuur. Tijdens dit event worden verschillende land-art kunstwerken gepresenteerd aan een breed publiek. De rijkdom van Maastricht, de oergevoelens én de trots van de mens staan hierbij centraal. De internationale Land-Art kunstenaars worden uitgedaagd om krachtige en veelzeggende werken te ontwikkelen die expressie geven aan hun fascinatie voor de natuur en hun verbondenheid ermee.
  
Jeugd en land-art
Ook jeugd en kinderen zullen deelnemen aan dit Land-art event. Zo zullen zowel de kinderen van het United World College als de kinderen van buurtschool Het Spoor land-art kunstwerken maken. Zij worden daarbij ondersteund door professionele kunstenaars.
Studenten en medewerkers van de Hotel Management School Maastricht leverden bovendien een belangrijke bijdrage in de voorbereiding en organisatie van het project.
  
Meer informatie vindt u op www.landartmaastricht.nl
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst