Ontwikkelen van verbindingen
Nieuwe vormen van stedelijkheid
Strategieën van representatie
Bestemming Europa

Onderzoekende projecten

Door middel van research- en de interregprojecten werd proefondervindelijk inzicht en ervaring opgedaan met als doel het potentieel van de regio te ontsluiten en te verbinden en daarmee toegankelijk te maken. Bovendien leverden zij belangrijke impulsen voor innovatie. De verkregen inzichten zijn in het bidbook vertaald naar strategieën voor de lange termijn. De projecten zijn gebaseerd op de vier peilers. Zie ook pagina Het bidbook.

Provincie Nederlands Limburg

Deze projecten zijn mede gefinancierd door de provincie Limburg
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst