Hoe kunnen we de toekomst van Europa denken verbeelden vormgeven?

Ontwikkeling van het bidbook

Medio 2012 sprak de gemeenteraad van Maastricht zich uit over de inhoud van het bidbook. De kandidaatstelling van Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 was een feit! Ook de zes partnersteden, drie provincies, de regio en het landsdeel hebben hun goedkeuring aan het bidbook gegeven. 26 oktober 2012 is het bidbook publiekelijk gepresenteerd en vervolgens aangeboden aan de Nederlandse regering en de Europese Commissie in Brussel.

Vier pijlers waarop het bidbook ontwikkeld is:

1. Het ontwikkelen van verbindingen

We willen fysieke verbindingen in deze regio realiseren. Openbaar vervoer is daarin een centraal thema. En we willen mentale verbindingen maken waarbij verhaallijnen tussen de steden, provincies, landen, culturen en vooral de mensen in dit gebied ontwikkeld worden.

2. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van stedelijkheid

Metropolen worden beschouwd als dé plek voor ontwikkeling en innovatie. De Euregio Maas-Rijn is geen metropool, terwijl het toch een plek is voor innovatie. De globalisering biedt kansen aan zogenaamde ‘middensteden’ waar de hoge kwaliteit van leven een troef is. Onderwerpen als de verhouding tussen stad en landschap, de samenhang tussen wetenschap, kunst, cultuur en innovatie, creatieve industrie en de ontwikkeling van toerisme komen aan bod.

3. Strategieën van representatie

Zowel zij die zich sterk voelen in de huidige geglobaliseerde samenleving, als zij die niet in staat zijn mee te liften met de verworvenheden van de huidige kennissamenleving, dienen gehoord te worden. Burgers, of ze nu permanent of tijdelijk in de Europese Unie wonen, zullen zich door het project Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 aangesproken moeten voelen. Brede lagen van de bevolking worden verleid tot participatie.

4. Bestemming Europa

Maastricht + Euregio Maas-Rijn presenteert zich als Culturele Hoofdstad namens Nederland. Culturele diversiteit, waar Nederland altijd sterk in is geweest, wordt als bijdrage gezien voor de diversiteit van de Europese cultuur. Nederland toont zich in vele opzichten smaakmaker binnen de ontwikkeling van de Europese cultuur.
De culturele diversiteit van Europa als inzet voor de toekomst van Europa. Voorbeelden zijn:
  • moderne dans
  • de verzamelaar
  • popmuziek
  • talentontwikkeling en educatie
  • opera en muziektheater
  • toneel

Financiën

Onderzoek naar begroting en resultaten van verschillende Culturele Hoofdsteden van Europa uit het verleden (Essen, Liverpool, Lille) laat zien dat voor de kandidatuur een investering van minimaal 60 miljoen euro nodig is. In het besluit van de gemeenteraad van Maastricht uit 2009 wordt uitgegaan van een bedrag van 80 miljoen euro om te komen tot een kwalitatief hoogstaand en onderscheidend programma. In dit bedrag zijn opgenomen de kosten van programma (60%), marketing en communicatie (25%) en organisatiekosten (15%), inclusief de kosten voor een onderzoeks- en evaluatieprogramma in 2019. De investeringen in de fysieke infrastructuur zijn buiten beschouwing gelaten.

Daarnaast vergt ook de voorbereidingsfase om te komen tot een bidbook (2007-2012) en de periode van jurering tot aan de feitelijke uitvoering (2012-2018) een investering.

Uitgangspunt voor de financiering van de ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden is dat een deel van de kosten door de partners gezamenlijk gedragen wordt. De kosten voor programma en de projectorganisatie (de stichting) worden over de partners verdeeld.

In de voorbereidingsfase worden de proceskosten voor de stichting en haar activiteiten door de partners gezamenlijk gefinancierd via een Europese Interreg-subsidie, die door de partners gezamenlijk is aangevraagd en gecofinancierd. Daarnaast hebben de provincie Limburg (NL) en de gemeente Maastricht de benodigde bedragen beschikbaar gesteld.

De weg naar Europa

In 1992 werd het Verdrag van Maastricht getekend. In 1993 werd de Europese Unie officieel opgericht. Precies 25 jaar later, in 2018, kijkt de stad terug op de recente geschiedenis. Het emancipatorische ideaal van Europa staat opnieuw centraal.

Hoe kunnen we de toekomst van Europa denken, verbeelden, vormgeven? Hoe kunnen we opnieuw leren wat het betekent om Europese burgers te zijn in een regio die zich geplaatst ziet voor problemen met vaak mondiale oorzaken, maar lokale effecten. Onze steden en regio's liggen elk in de periferie van hun eigen land. Maar als Euregio Maas-Rijn ligt het gebied centraal in Noord-West Europa. Als grensregio biedt Maas-Rijn plaats aan verschillende culturen, talen en identiteiten. De uitdagingen voor de toekomst van Europa komen hier scherp aan het licht. Daarom is de kandidatuur van de Euregio bij uitstek een innovatieve impuls voor de toekomst van Europa.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst