De herontdekking van Europa

Samenvatting van het bidbook

De kandidatuur van Maastricht & Euregio voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018 draagt als motto ‘Europa herontdekt’. Het initiatief Maastricht & Euregio 2018 wil door middel van cultuur een bijdrage leveren aan de vernieuwing van Europa. Het Verdrag van Maastricht uit 1992-93 bevatte slechts een kort hoofdstuk over cultuur. 25 jaar na ondertekening van het verdrag wil Maastricht & Euregio 2018 dit vergeten hoofdstuk herschrijven, samen met alle burgers uit Europa en de andere grensoverschrijdende Euregio’s. 

Cultuur is als kernwaarde absoluut bepalend voor de betekenis van Europa in een globaal perspectief. Geografisch gezien zijn Maastricht en de Euregio Maas-Rijn gelegen op het raakvlak tussen meerdere landen, talen en culturen en hebben zij al eeuwenlang ervaring met transnationale uitwisseling. Daarom hebben deze partners een bijzondere deskundigheid met betrekking tot Europa en de Europese cultuur.

Maastricht & Euregio 2018 wil de visie van een ‘herontdekking van Europa’ realiseren door middel van een programma bestaande uit vier programmalijnen

Speaking in Tongues: Onze communicatie vindt niet alleen plaats in het Nederlands, Duits of Frans, maar ook in lichaamstaal en beeldtaal of via muziek. Wij spreken in vele talen en toch verstaan we elkaar.
Remembering the Future: Deze programmalijn laat zien hoe wij steden, landschappen, gebruiken en rituelen uit het verleden verbinden met het heden en de toekomst.
Mirroring Europe: Deze programmalijn geeft, samen met alle middelen van de kunsten, aan hoe onze horizon te openen en te verbinden is met Europa en de rest van de wereld. Ze reflecteert de Europese identiteit.
Living Europe: Europa kent een grote verscheidenheid aan levens- en belevingswijzen. Met dit programma willen wij het visioen van een ‘Living Europe’ werkelijkheid laten worden.

Culturele verscheidenheid vormt de kern van onze Europese identiteit. De diverse talen, culturen, tradities, kunstvormen en denkwijzen vormen een levendig referentiekader voor de identiteit van alle Europeanen. Maastricht & Euregio 2018 wil een proeftuin voor de Europese identiteit zijn. De Euregio inspireert ons tot een ‘glokaal’ perspectief. In ons programma willen wij globale en lokale ontwikkelingen op een geheel nieuwe manier verbinden.

Op basis van de ruime ervaring met transnationale verscheidenheid en als proeftuin voor de Europese identiteit wil Maastricht & Euregio 2018 komen tot een nieuwe paragraaf voor het culturele hoofdstuk van het Verdrag van Maastricht. Het project Culturele Hoofdstad 2018 zal als platform dienen om een levendige invulling te geven aan dit culturele verdrag. Maastricht & Euregio 2018 nodigt daarom alle Europese burgers uit om deel te nemen aan dit ‘contrat culturel’. In het bijzonder worden hiertoe alle 3,9 miljoen inwoners van de Euregio opgeroepen, evenals de burgers uit het internationale netwerk van de overige Euregio’s.

De mentaliteit van de mensen uit de Euregio is een wonderlijke combinatie van Nederlandse individualiteit en creativiteit, Vlaams-Duits vakmanschap en Waals ‘savoir vivre’. Met het initiatief ‘Tout Maastricht’ wil Maastricht & Euregio 2018 grote delen van de bevolking actief laten participeren in het programma. De burgers in de Euregio zijn immers niet alleen consumenten, maar ook coproducenten van kunst en cultuur.

In het gehele programma van Maastricht & Euregio 2018 zullen digitale media een bijzondere rol spelen. De digitale revolutie van de laatste jaren met o.a. de opkomst van social media, nieuwe digitale kunstvormen en online portals voor de verspreiding van creatieve ideeën heeft onze maatschappij en onze notie van participatie radicaal veranderd. Juist de ‘Generatie Maastricht’, die van jongs af aan zonder nationale grenzen, met meerdere talen en met digitale media is opgegroeid, zal steeds weer nieuwe creatieve vormen vinden om met gelijkgezinden in heel Europa en de wereld in contact te treden. De ‘Generatie Maastricht’ is de groep jongeren die werd geboren in 1992, het jaar dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Deze generatie communiceert vooral door te delen – en in het internettijdperk betekent delen vermenigvuldigen,
groter maken en nog meer mensen bereiken. Deze nieuwe vormen van participatie en communicatie willen wij ten volle benutten.

De Euregio Maas-Rijn is een ‘landschap van de menselijke maat’. De middelgrote steden met hun veelzijdige culturele infrastructuur evenals het fraaie groene landschap bieden een hoge levenskwaliteit en een enorm toeristisch potentieel. De Euregio is van buitenaf goed bereikbaar voor alle soorten verkeer. Tegelijkertijd vormt de infrastructuur van het openbaar vervoer binnen de Euregio nog een grote uitdaging voor de toekomst. Maastricht & Euregio 2018 wil investeringen genereren voor de verbetering van het openbaar vervoer, dat juist ook jongeren in staat stelt om betrokken te raken bij kunst en cultuur over de grenzen heen.

De totale kosten voor Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zijn voor de periode t/m 2019 geraamd op 80 miljoen euro. Hiervan wordt telkens 20 miljoen euro gedragen door de stad Maastricht, de Nederlandse Provincie Limburg en de Euregio-partners (dit zijn met name de andere deelnemende steden). Sponsors en de Nederlandse Rijksoverheid dragen (inclusief EU- subsidies) elk 10 miljoen euro bij. De ervaring van voorgaande culturele hoofdsteden leert dat elke geïnvesteerde euro ten minste zes euro aan inkomsten oplevert.

 
Enkele hoofddoelen van het programma zijn:

  • Het betreft geen eenmalig festival, maar een programma dat meerdere jaren (2017 t/m 2019) beslaat. Dit programma levert duurzame impulsen op voor de transformatie van de stad en de Euregio van een industrie- naar een kennisregio die zich kenmerkt door een hoge levenskwaliteit, goed openbaar vervoer en een nauwe samenwerking tussen met name culturele instellingen.
  • Cultuur wordt ingezet als doorslaggevend vehikel voor verbeelding, innovatie en kritisch denken. Cultuur wordt als kernwaarde steeds betrokken op het leven van alledag, zodat er een zo breed mogelijk draagvlak onder de bevolking ontstaat. 
  • Minimaal 8 miljoen bezoekers, waarvan ten minste 20% meerdere dagen in Maastricht en de Euregio verblijft. Verbetering van de verhouding tussen één- en meerdaagse bezoeken van 90%-10% tot 80%-20% evenals een duurzame stijging van de bezettingsgraad van hotels na 2019 met ten minste 10%. Hierbij wordt verondersteld dat het interessante en innovatieve karakter van het culturele aanbod in de gehele Euregio behouden blijft.
  • Elke geïnvesteerde euro levert ten minste zes euro aan inkomsten op. Bij een geraamd budget van 80 miljoen euro is er dus sprake van 500 miljoen euro aan directe inkomsten.
  • Een financieringsmodel op basis van publiek-private samenwerking. Nadere toezeggingen van particuliere investeerders na toewijzing van de titel Culturele Hoofdstad.

Drijvende kracht achter de kandidatuur is de Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. De stichting heeft inmiddels 19 verkenningen en 26 researchprojecten geïnitieerd, meer dan 4.700 (inclusief deelnemend publiek circa 25.000) actoren bij het programma betrokken, talrijke publieke presentaties gehouden en ongeveer 350 culturele spelers gemobiliseerd. Ook zijn er in de verschillende Euregio-steden 7 werkgroepen opgezet, bestaande uit 250 personen die samen 158 programmavoorstellen hebben uitgewerkt.

Inmiddels hebben de gemeenteraden en de overige organen van alle partners het bidbook goedgekeurd en is het bidbook op 26 oktober publiekelijk gepresenteerd op het Stadhuis van Maastricht en vervolgens officieel ingediend bij de Europese Commissie.
Op 29 november 2012 is de kandidatuur gepresenteerd voor de Europese jury en op 30 november maakte de jury een pre-selectie waarbij Den Haag en Utrecht afvielen en Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht doorgaan naar de 2e ronde. 
Vóór 12 juli 2013 moet de final application worden ingediend, op 2, 3 of 4 september komt de jury op bezoek in Maastricht, op 5 september volgt de finale presentatie voor de jury en op 6 september doet de jury uitspraak welke stad zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa mag noemen


 

Digitale samenvatting bidbook


Wilt u graag de gehele bidbookkrant lezen?
U kunt uw gratis exemplaar downloaden of op verschillende plekken in de Euregio ophalen.
We kijken uit naar een reactie om tegen oktober een nog sterker bid te maken om de felbegeerde titel van Culturele Hoofdstad van Europa binnen te halen.

Stuur uw gedachten en reacties naar info@via2018.eu.
Wat kunt u doen?


2018 is nog ver weg. Voor het zover is moeten we eerst de titel binnenhalen. En daar hebben we uw steun bij nodig. Hoe meer mensen onze kandidatuur ondersteunen, hoe duidelijker de jury voelt dat het ons menens is in Maastricht en de Euregio. Hoe meer mensen onze oproep ondertekenen, hoe duidelijker klinkt dat wij een grensoverschrijdend project als Culturele Hoofdstad echt willen, nodig hebben. Daarom kunt u op de website van Maastricht & Euregio 2018 uw handtekening plaatsen: “Ja, ik steun de kandidatuur van Maastricht & Euregio Maas-Rijn voor Culturele Hoofdstad 2018”. 

U kunt op diezelfde site terecht met uw ideeën, gedachten, initiatieven en voorstellen voor de periode tot 2014. Wij willen zichtbaar maken wat er reeds allemaal gebeurt. Wij weten dat Euregionaal breed reeds velen bezig zijn met grensoverschrijdende activiteiten. Laat ons weten wat u doet! Stuur ons uw ideeën en initiatieven!

 

De dag van...


We roepen het Euregionale culturele veld op alle initiatieven die aansluiten bij het thema, bij de programmalijnen zoals beschreven in deze flyer aan ons te melden. 

Wij weten dat er een Dag van de Amateur bestaat. Mogelijk kunnen we die uitbouwen tot een 
Euregionale Dag van de Amateur. 

Wij weten dat er een Dag van de Muziek bestaat. Mogelijk kunnen we die uitbouwen tot een Euregionale Dag van de Muziek. Zo ook een mogelijkheid om te komen tot een Dag van het 
Landschap, een Dag van de Maas.

Stuur ons uw gedachten over mogelijkheden rond theater, film, design, creatieve industrie, smaak, muziek, fashion.  Wij willen onderzoeken of voor die verschillende thema’s ‘Een dag van…’ georganiseerd kan worden, met een grote rol voor de participanten zelf. Mail ons direct op info@via2018.eu.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst