Eisen voor het bidbook

De organisatie VIA2018 schrijft een voordrachtsdossier (bidbook) dat beantwoordt aan de eisen die de EU stelt. In het bidbook moet in het bijzonder zijn aangegeven hoe we vormgeven aan de volgende uitdagingen:
  • culturele stromingen die de Europeanen gemeen hebben en waarvoor deze stad en regio een bron van inspiratie is geweest of waartoe zij een bijdrage van betekenis heeft geleverd, tot hun recht te laten komen;
  • evenementen en scheppend werk te bevorderen waarbij de culturele sector van andere steden van de lidstaten van de Europese Unie wordt betrokken en die tot duurzame culturele samenwerking leiden, en het rondreizen van culturele partijen in de Europese Unie te stimuleren;
  • brede lagen van de bevolking te mobiliseren en bij het project te betrekken;
  • voor de opvang van de burgers van de Unie te zorgen en de uitstraling van de op te zetten evenementen via de verschillende media en volgens een meertalige aanpak te bevorderen;
  • de dialoog tussen de vertegenwoordigers van de culturen in Europa en de andere culturen in de wereld te bevorderen;
  • de dialoog tussen de culturen van Europa en die van andere delen van de wereld te bevorderen;
  • het historisch erfgoed en de stedelijke architectuur en de kwaliteit van het leven in de stad op te waarderen.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst