Spot op Aken

Aken, stad van zo'n 258.000 inwoners. Stad van Karel de Grote, met een ruim 2000 jaar oude geschiedenis. Tegenwoordig is het een stad waar wetenschap en technologie een prominente plaats innemen. Het is een levendige studentenstad, met hogescholen en universiteiten, en een Europese cultuurstad met flair. Dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen, blijkt wel uit de vele aantrekkelijke, soms curieuze musea, uniek in Europa. Terugkerend thema en duidelijk leidmotief voor de cultuur dat ook zijn weerslag heeft op alle andere gebieden, is het motto: Cultuur in Aken: grensoverschrijdend. Vanuit ruimtelijk oogpunt wordt daarmee gedoeld op de geografisch ligging van Aken in het hart van Europa. Daarbij heeft 'grensoverschrijdend' betrekking op Nederland en België en de vijf culturen binnen het gebied. Maar grensoverschrijdend verwijst ook naar het innovatievermogen: Aken wil fungeren als 'Zukunftslabor' (proeftuin van de toekomst), waar ruimte is voor baanbrekende ideeën en ontwikkelingen, niet alleen op het gebied van onderzoek en wetenschap, maar ook in de cultuur. Er is nog een derde grensoverschrijdend aspect; dit speelt zich in ons hoofd af, in de manier waarop we naar dingen kijken en luisteren, ongeveer zoals tot uitdrukking komt in de crossover-producties van theater, musea of bij het festival 'across the borders'. Wat de stad voor de cultuur doet, namelijk Aken maakt cultuur, geldt ook vice-versa: cultuur maakt Aken.