Spot op Luik

Stad van zo’n 190.000 inwoners. De stad en de provincie Luik vormen een plek waar Romaanse en Germaanse culturen elkaar ontmoeten en zich vermengen in een uitzonderlijke smeltkroes.
Daarom moeten we verder kijken dan het evenement MCH2018 als zodanig. Er moeten blijvende culturele bruggen worden geslagen tussen de steden in de Euregio. Grensoverschrijdende artistieke samenwerking en publieksuitwisseling moeten een vaste plaats krijgen. Het moet gaan om de cultuur als zodanig en niet alleen om cultuur als communicatie- en/of marketinginstrument. Een cultuurbeleid dat bijdraagt aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke cultuur en dat ervoor zorgt dat iedereen zijn of haar plek kan vinden in de stad – en in de Euregio. Een cultuur die de ruimte biedt om fundamentele waarden zoals solidariteit en verdraagzaamheid uit te dragen, om de werkelijkheid te doorgronden, om vraagtekens te plaatsen bij de toenemende commercialisering van menselijke betrekkingen en om de negatieve effecten van die ontwikkeling tegen te gaan. Een geëngageerd cultuurbeleid voor de Euregio. Een ambitieus cultuurbeleid waarin plaats is voor grootschalige manifestaties, maar tegelijkertijd ook voor buurtcultuur op de plaatsen waar het beleid concreet invulling krijgt.

De kandidatuur voor MCH2018 moet geen doel op zich zijn... maar de opbouw van een culturele Euregio wel! Die moet vanaf nu vorm gaan krijgen door middel van concrete acties.
Luik is ook kandidaat voor de EXPO2017, het bidbook is inmiddels gepresenteerd, de komst van de EXPO2018 zal een enorme impuls geven aan stad en regio, niet alleen economische, maar ook cultureel. Mede dankzij de Expo2017 zal Luik optimaal uit de startblokken komen voor Culturele Hoofdtstad 2018.

De vele instellingen en organisaties die Luik rijk is, bieden een enorme diversiteit aan culturele genres en stijlen. Het cultuurbeleid van de stad Luik wil zich richten op alle burgers, van binnen en buiten de stad. Met een sociale en niet alleen een intellectuele benadering van cultuur.

De charme van een stad als Luik zit hem vooral in het veelzijdige culturele aanbod. De Luikse musea, kunstorganisaties en galeries geven toegang tot een buitengewoon rijk erfgoed, van de prehistorie tot de huidige tijd. Niet alleen wetenschappelijk maar ook speels. Een intellectuele, sociale maar ook 'ruimtelijke' benadering, d.w.z. een cultuur die gevoelig is voor de fysieke en geografische omgeving.