Krachten bundelen

Provincie Limburg (B)

Met haar cultuurbeleid wil de provincie Limburg duidelijke effecten nastreven. Cultuur mag niet op zichzelf gericht zijn, maar moet een regio stimuleren.  

Cultuur zorgt voor een creatieve omgeving waar het goed is om te leven, te werken, te ondernemen. In dit opzicht is cultuur een essentiële component van een hedendaagse samenleving die hierdoor wordt geprikkeld tot innovatie, assertiviteit en onderscheiding. Investeren in menselijk kapitaal is dan ook van groot belang. Hierbij wordt het verleden niet vergeten, want dit vormt het kader waarbinnen cultuur zich ontwikkeld. Meer en meer proberen we het erfgoed te verweven met het dagelijkse leven van de Limburger.

Dit vertaalt zich in een beleid dat gericht is op drie belangrijke pijlers:
1. talentontwikkeling
2. het inzetten op onderscheidende projecten en
3. krachtenbundeling. Deze krachtenbundeling gebeurt met verschillende partners: de sector, steden en gemeenten. Ook de Euregionale samenwerking heeft hierin een belangrijke plek: over de grenzen heen reiken naar onze buren en verder, op zoek naar de beste vorm van samenwerking die groei en welvaart genereert. Zorgen dat Limburg een interessante regio wordt waarin men wil investeren.

Samenwerking

Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking het het Provinciaal Gallo-Romeins Museum met het Bonnefantenmuseum in Maastricht en het Musée de la Vie Wallonne te Luik, de structuele samenwerking tussen de 3 provincies (Limburg-Liège-Limburg ofte L3), een evenement als wir/nous/wij,… Ook binnen het erfgoedbeleid wordt de nadruk gelegd op krachtenbundeling. Dit via een streekgerichte en geïntegreerde aanpak. Voorbeelden hiervan zijn de depotwerking en de masterplannen. Doel van de ontwikkeling van deze masterplannen is om te komen tot een samenhangend erfgoedverhaal en de verankering ervan in ons cultuurlandschap.

Talent

Talentontwikkeling creëert een bruisend en creatief Limburg. Elk initiatief om talent te laten bloeien wordt aangemoedigd. De culturele sector binnen onze provincie biedt vandaag tal van mogelijkheden om het aanwezige talent te stimuleren en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Denk maar aan de aanwezige expertise binnen onze cultuurcentra en de provinciale platformwerking. Onze platformwerking is bovendien, naast vele subsidiemogelijkheden, een belangrijk beleidsinstrument om het globale cultuuraanbod te verbeteren en de complementariteit van het Limburgse cultuuraanbod te versterken.
Cultuur moet daarenboven duurzaam en gestructureerd zijn. Ons subsidiereglement STROOM, dat kansen geeft aan talent, draagt haar steentje hieraan bij.

Cultuur bruist

Dat het Limburgse cultuurleven bruist, moge duidelijk zijn. Dit hebben we niet alleen te danken aan de vernieuwende, frisse ideeën en ambitieuze projecten, maar ook aan het feit dat we zorg dragen en aandacht hebben voor ons rijk verleden. We streven ernaar om hier rond een duurzaam en onderscheidend beleid te ontwikkelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Z’OUT (beeldenproject) en ons vernieuwd Gallo-Romeins Museum dat een voorbeeldfunctie vervult dankzij de bijzondere architectuur, unieke collecties en spraakmakende tentoonstellingen (Ambiorix, Sagallassos,…).

Ook ons subsidiereglement E-XTRA draagt op haar beurt haar steentje bij door onderscheidende projecten, die kaderen binnen de filosofie van de regionale masterplannen of bijdragen tot een streekgericht cultureel erfgoedbeleid, kracht bij te zetten door een projectsubsidie aan te bieden voor investeringen, communicatie, ontsluiting of studie.

Via 2018

Het cultuurbeleid van de provincie Limburg wil de komende jaren de uitdaging aangaan, samen met al haar partners, om te investeren, creëren, faciliteren en zich te onderscheiden om door middel van cultuur een klimaat te scheppen wat welvaart in al haar facetten genereert.  VIA2018 ziet de provincie Limburg als een manier om op een ambitieuze en gestructureerde wijze ons gezichtsveld te verruimen. Zodat de Euregio onze boeiende en echte woon-, werk- en leefomgeving wordt.

C-Mine

C-mine cultuurcentrum Genk groeide de voorbije jaren uit tot een culturele hotspot waar zowel de populaire cultuur als de eigenzinnig artistieke voorstellingen een thuis én een publiek hebben gevonden. Deze trend wordt verder gezet in de voormalige energiegebouwen van de mijn van Winterslag. De ambities zijn bijzonder groot: naast het reguliere aanbod wil het cultuurcentrum meer dan ooit werken vanuit de context van de unieke stad die Genk is.

C-Mine Genk

Links

Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst