Provincie Luik (B)

Creativiteit staat centraal in het beleid dat de Dienst Cultuur van de Provincie Luik voert onder leiding van gedeputeerde Paul-Emile Mottard.

De Dienst Cultuur is verantwoordelijk voor twee instellingen: de Bibliothèque des Chiroux en het Musée de la Vie Wallonne. Daarnaast geeft deze dienst ondersteuning aan kunstenaars in alle sectoren, van beeldende kunst, toneel, muziek, literatuur, film, design tot nieuwe technologie.

Deze ondersteuning krijgt vorm via begeleidingsprogramma’s zoals Odyssée Théâtre (amateurtheater), Ça Balance […] (popmuziek) of Y a pas d’lezarts (beeldende kunst), maar ook via asbl CLAP (dat zich inzet voor lokale filmproductie) en Wallonie Design (dat designers en ondernemingen met elkaar in contact brengt). Verder zijn er grootschalige evenementen waar kunstenaars uit de provincie Luik in de schijnwerpers staan, zoals de Internationale Design Biënnale, de internationale schrijfwedstrijd Achève-moi of de Biënnale van Jehay (openluchttentoonstelling van beeldende kunst). Daarnaast wordt er steun gegeven aan de actoren die bij diverse projecten betrokken zijn, waaronder grote instellingen, culturele centra, bibliotheken, jongerencentra, theaters, musici, enz.

In 2011 zal de Dienst Cultuur het accent met name leggen op bovengemeentelijke samenwerking. In dat verband zullen gezamenlijke culturele projecten van actoren uit diverse gemeenten in de provincie Luik worden gesubsidieerd. Ook is er subsidie beschikbaar voor de inrichting van repetitieruimten voor popgroepen in de hele provincie.

Links

Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst