De Duitstalige Gemeenschap van België (DG)

Op het raakvlak van culturen

Nee, in België spreekt niemand 'Belgisch', en ja, er wordt – naast Frans en Nederlands – ook Duits gesproken. En omdat zowel in eigen land als in de landen eromheen deze drie talen alomtegenwoordig zijn, is het niet alleen zo dat Duitstalige Belgen meerdere talen spreken, maar leggen zij ook op cultureel vlak een opmerkelijke flexibiliteit aan de dag.
 
De Duitstalige Gemeenschap (DG) van België grenst aan Duitsland, Nederland en Luxemburg. Dit 843 km2 grote gebied ligt helemaal in het oosten van België. De Oost-Belgen leven op het raakvlak van de Romaanse en Germaanse cultuur: dit heeft een duidelijke weerslag op de manier van leven en de cultuur. De gebruiken en gewoonten van het Rijnland, Nederlandse tolerantie, Franse joie-de-vivre en Pruisische organisatie gaan er hand in hand. En ongelofelijk maar waar: hoewel er altijd tijd is voor een praatje bij de kassa van de supermarkt, komt men daarna toch op tijd voor zijn afspraak.

Vakantiebestemming Oost-België

Tot de Duitstalige Gemeenschap behoren 75.000 Duitstalige Belgen. De Oost-Belgen hebben het geluk te wonen in een gebied dat een populaire vakantiebestemming is, zowel voor de Belgen zelf als voor buitenlanders. Weilanden en velden worden afgewisseld door uitgestrekte bossen, die de helft van het totale oppervlak bedekken. Naast het natuurgebied de Hoge Venen (een van de laatste nog intacte hoogveengebieden in Europa) zijn ook de Belgische Eifel, het Ourdal, het meer van Bütgenbach en de bezoekersmijn zeer in trek. In het noorden van de DG liggen Eupen, met zijn trotse patriciërshuizen en het stuwmeer, en het pottenbakkersdorp Raeren, met zijn beroemde burcht. Het aardewerk van Raeren maakt tegenwoordig deel uit van het Europese culturele erfgoed. Maar de bezoekers hoeven niet alleen voor de cultuur naar de DG: ook op culinair gebied is er genoeg te beleven. Er zijn diverse uitstekende restaurants, die hun gasten graag verwennen.

De Duitstalige Gemeenschap van België

Een heel bijzonder kenmerk van België is de diversiteit van talen. In de loop der tijd hebben de verschillende gewesten niet alleen op taalgebied maar ook cultureel en economisch gebied een eigen ontwikkeling doorgemaakt. De constructie van de federale Belgische staat met drie gewesten en drie gemeenschappen weerspiegelt deze verschillen. De drie gemeenschappen zijn zich bewust van de culturele verschillen. Er is een Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap. De gewesten zijn verantwoordelijk voor al het beleid dat op een of andere manier te maken heeft met taal en cultuur: onderwijs, persoonsgerelateerde zaken (zoals gezins- en jeugdbeleid) en culturele zaken. Het instituut van de 'Duitstalige Gemeenschap' heeft net als de andere twee gewesten een eigen parlement, regering, bestuur en openbare diensten. Omdat het gewest tamelijk klein is, zijn de lijnen naar de politiek kort. Dit is het grote voordeel van een klein gebied. In een gewest dat met zijn 75.000 inwoners soms te klein is voor bepaalde voorzieningen, is burenhulp een vanzelfsprekende zaak. Ook grensoverschrijdende samenwerking is de normaalste zaak ter wereld, zowel bij instanties als in het dagelijkse leven van burgers.

Links

Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst