Meest gestelde vragen

Maastricht en de Euregio Maas-Rijn willen Culturele Hoofdstad van Europa worden in 2018. Als dat lukt, kan dat grote positieve gevolgen hebben voor de hele regio. Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa is een Euregionaal ontwikkelingsproject met een uitstraling naar heel Europa. Het gaat er niet alleen om in 2018 een spannend cultureel programma te organiseren, maar vooral om via cultuur de Euregio op vele gebieden een impuls te geven. Heb je brandende vragen en wil je meer weten over de achtergronden, dan geven onderstaande vragen en antwoorden een eerste indruk. Op deze website kan je onder het kopje 'programma' alles lezen over de manier waarop Maastricht & Euregio hun kandidatuur denken te realiseren.

1. Wat is een culturele hoofdstad?

Athene was in 1985 de eerste Culturele Hoofdstad van Europa. De Griekse actrice en zangeres  Melina Mercouri nam het initiatief. Elk jaar worden twee Europese steden uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad. Van deze steden wordt verwacht dat zij hun best doen om hun culturele rijkdom en historisch erfgoed – met alle verschillen en overeenkomsten - op een spannende en vernieuwende wijze te presenteren aan de inwoners van Europa. Zodat de Europeanen elkaar beter leren kennen, begrijpen en respecteren. In 2018 zijn Nederland en Malta aan de beurt om een Culturele Hoofdstad te leveren. De Culturele Hoofdstad wordt gekozen door het Europees Parlement op voordracht van een internationale jury

2. Waarom doet Maastricht het samen met de Euregio?

De gemeenteraad van Maastricht heeft besloten dat Maastricht zich kandidaat stelt namens Nederland. Maar die stad wil dat niet alleen doen. Maastricht grijpt het project Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa aan om een veel groter gebied een positieve impuls te geven: de Euregio Maas-Rijn. Daarom wordt de kandidatuur samen opgepakt met de officiële partnersteden Heerlen, Sittard-Geleen, Aken, Luik en Hasselt. Ook de provincies Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en Luik doen mee, net als de Duitstalige Gemeenschap in Belgie en de Regio Aachen. En dus ook de andere steden uit die provincies en regio’s. Dat betekent dat de hele Euregio Maas-Rijn actief meedoet. Alle partners hebben samen een convenant ondertekend, waarin zij deze samenwerking bezegelen.

3. Euregio Maas-Rijn: eenheid in verscheidenheid!

Eén regio, maar ook veel verschillen!
Maastricht en de Euregio Maas-Rijn hebben sterke argumenten om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Op het knooppunt van drie landen kent het gebied een gezamenlijk beleefde geschiedenis, met bijbehorende overeenkomsten en verschillen: eenheid in verscheidenheid. Deze Euregio, met 3,9 miljoen inwoners, waar dialecten en officiële landstalen dwars door elkaar worden gesproken, waar een zichtbare mengvorm van de Germaanse en de Latijnse cultuur bestaat, dient bij uitstek als gids om de weg te wijzen naar het nieuwe Europa. Een Europa, waar de samenhang van de lidstaten een ziel moet krijgen.

4. Waarom culturele hoofdstad?

Maastricht en de Euregio zijn beland op een keerpunt. Het gebied ligt ver weg van de financiële en economische centra in Nederland, België en Duitsland. Willen wij verzekerd zijn van een gezonde toekomst, dan zal er een spectaculaire sprong voorwaarts gemaakt moeten worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat samenwerking met onze buren over de grens een belangrijke kans is om vooruitgang te boeken, of het nu om economie, arbeidsmarkt, toerisme, kennis en educatie of om verbindingen gaat. De taal van de cultuur is internationaal. Via Culturele Hoofdstad moet het lukken de barrière van de nationale grenzen  te overbruggen.

5. Waarom VIA2018?

'Via' is het latijnse woord voor weg of straat. De titel VIA2018 is gekozen om te laten zien dat we met onze kandidatuur onderweg zijn: op de eerste plaats natuurlijk via de bidbookfase naar de 'echte' kandidatuur in 2018. Maar VIA2018 heeft ook als betekenis dat het er niet zozeer om gaat om een geweldig evenement te organiseren in 2018 (dat ook natuurlijk!), maar vooral dat we Culturele Hoofdstad willen inzetten/gebruiken om Maastricht en de hele Euregio een geweldige impuls vooruit te geven. Wanneer we in 2020 en latere jaren terugkijken, moet aantoonbaar duidelijk zijn dat ons gebied er in cultureel, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied op vooruit gegaan is. We streven naar duurzame resultaten die wij 'via 2018' kunnen bereiken.

6. Wie gaat dat betalen?

De kosten voor onze regio worden geschat op zo’n 60 tot 80 miljoen euro. Dit bedrag is geen vastgesteld bedrag, maar een schatting op basis van onderzoek in vergelijkbare steden, die eerder Culturele Hoofdstad of kandidaat zijn geweest. Meerdere partners leveren een bijdrage. Voor een groot deel zijn dat de overheden (de gemeente Maastricht, de provincie Nederlands-Limburg, de partnersteden, provincies en regio’s, de Europese Unie en het Rijk), maar ook het bedrijfsleven wordt aangesproken. Voor het Culturele Hoofdstad-project geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Voorbeelden laten zien dat het de investering waard is. Zowel in materiële als in immateriële zin, op korte en lange termijn.

7. Wat levert het op?

De resultaten liegen er niet om. Dat hebben we geleerd van vroegere culturele hoofdsteden. Culturele Hoofdstad geeft cultuur een centrale plek in de samenleving, het versterkt de trots van de lokale bevolking, zorgt voor directe en indirecte werkgelegenheid, geeft brede internationale publiciteit, versterkt het imago van (in ons geval) de hele Euregio, versterkt de samenwerking in de Euregio, verbetert het zakelijke klimaat, heeft een grote aantrekkingskracht op hoogopgeleide buitenlandse werknemers en zorgt voor een verbetering van de infrastructuur (wegen en openbaar vervoer), de kennissector en natuurlijk de toeristische sector.

8. Heb je daar voorbeelden van?

In het Duitse Ruhrgebied zorgde de titel (2010) voor een fascinerende gedaanteverwisseling: van een grauw industriegebied tot hippe cultuur­metropool met groen imago. Het leidde tot nieuwe investeringen van zo’n 500 miljoen euro. De begroting van 61,5 miljoen euro werd niet overschreden. Ook Lille (2004) liet zien dat Culturele Hoofdstad geen incident is. Lille wilde zijn imago kwijt van regenachtige stad met veel werkloosheid en sociaal maatschappelijke problemen. De trots van de inwoners kreeg een enorme boost. Lille heeft nu het imago van een dynamische, cultureel spannende en aangename woonstad.
Ruhr2010- van grijs tot groen

9. Kan ik zelf ook iets doen?

Ja graag! 2018 is nog ver weg. Voor het zover is moeten we eerst de titel binnenhalen. En daar hebben we uw steun bij nodig. Hoe meer mensen onze kandidatuur ondersteunen, hoe duidelijker de jury voelt dat het ons menens is in Maastricht en de Euregio. Hoe meer mensen onze oproep ondertekenen, hoe duidelijker klinkt dat wij een grensoverschrijdend project als Culturele Hoofdstad echt willen, nodig hebben. Daarom kunt u op onze website van Maastricht & Euregio 2018 uw handtekening plaatsen: “Ja, ik steun de kandidatuur van Maastricht & Euregio Maas-Rijn voor Culturele Hoofdstad 2018”. 

U kunt op diezelfde site terecht met uw ideeën, gedachten, initiatieven en voorstellen voor de periode tot 2014. Wij willen zichtbaar maken wat er reeds allemaal gebeurt. Wij weten dat Euregionaal breed reeds velen bezig zijn met grensoverschrijdende activiteiten. Laat ons weten wat u doet! Stuur ons uw ideeën en initiatieven! 

10. Wat is de planning?

De organisatie is aan het werk. Op professioneel en bestuurlijk niveau zijn afspraken gemaakt. Kleine en grote culturele instellingen, individuele talenten en initiatiefnemers roepen we op mee te denken over de inhoudelijke thema’s van  het bidbook. We starten voorbeeldprojecten, die de Euregio een gezicht geven. We werken samen met universiteiten, hogescholen, instellingen en bedrijven. Tussen juni en oktober 2011 vertalen we wat we verzameld hebben in dragende thema’s. Dan wordt helder welke inhoudelijke richting nodig is voor het programma van 2018. Eind 2012 presenteren we het bidbook aan de Europese Commissie in Brussel. De jury maakt begin 2014 bekend welke Nederlandse stad de titel heeft binnengehaald.

Geef inspiratie!

Geef inspiratie...
Met de kracht en vernieuwingszin die de benoeming tot Culturele Hoofdstad met zich meebrengt, willen we Maastricht + Euregio Maas-Rijn op een nieuwe manier op de kaart zetten. Een kwaliteitsregio. Een veeltonige regio. Boven het maaiveld. Het Culturele Hoofdstad-jaar helpt stad en regio in economisch opzicht een duurzaam sterker gebied te worden, waar het goed leven is. Een gebied waar onze kinderen met plezier de fakkel zullen overnemen: verlicht en energiek. Met bijna vier miljoen inwoners, het werkelijke culturele kapitaal, wil de regio een voorbeeld zijn voor modern Europa. 

Heb je nog andere vragen? mail ze naar info@via2018.eu

leeswijzer website

Deze website vertelt je alles wat je weten moet over Culturele Hoofdstad van Europa in het algemeen en de kandidatuur van Maastricht en Euregio in 2018 in het bijzonder.
- Homepage verwijst je door naar actuele informatie
- Maastricht 2018 geeft alle achtergrondinformatie over culturele hoofdstad
- Euregio Maas-Rijn geeft informatie over onze partnersteden en partnerregio's
- Programma vertelt alles over de inhoud van onze kandidatuur
- Up-to-date geeft een overzicht van actuele persinformatie
- Organisatie laat je zien hoe VIA2018 georganiseerd is en wie daar werken
- Blogs: op deze pagina lees je elke week de nieuwste blog van artistiek directeur Guido Wevers. 
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst