Een leidende en veeltonige kwaliteits- regio. Boven het maaiveld.

Onze ambitie

Voorbeeld voor Europa

Via Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 tonen wij hoe samenhang tussen culturen een ziel kan krijgen. Maastricht + de Euregio Maas-Rijn als impuls voor Europa.

Maastricht heeft ervoor gekozen internationale kennisstad, woonstad, cultuurstad te zijn. Een belangrijk middel om dat te bereiken is de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa. De gemeenteraad heeft in december 2009 besloten zich kandidaat te stellen voor Culturele Hoofdstad 2018. Maastricht doet dat samen met de zes partnersteden, die elk hun culturele speerpunten hebben: urban city, kunststad, modestad, designstad, stad van de smaak, stad van technologische vernieuwing of stad van de popmuziek.

De kracht van onze regio

Met de kracht en vernieuwingszin die de benoeming tot Culturele Hoofdstad met zich meebrengt, willen we Maastricht + Euregio Maas-Rijn op een nieuwe manier op de kaart zetten. Een kwaliteitsregio. Een leidende regio. Een veeltonige regio. Boven het maaiveld. Het Culturele Hoofdstad-jaar helpt stad en regio in economisch opzicht een duurzaam sterker gebied te worden, waar het goed leven is. Een gebied waar onze kinderen met plezier de fakkel zullen overnemen: verlicht en energiek. Met bijna vier miljoen inwoners, het werkelijke culturele kapitaal, wil de regio een voorbeeld zijn voor modern Europa.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst