Artistiek team

Guido Wevers, artistiek directeur

Guido Wevers werkte na zijn opleiding aan de Toneelacademie in Maastricht als provinciaal toneeladviseur bij de Provincie Limburg en freelance regisseur. Daarna was hij artistiek leider van Tryater Friesland en Kruis van Bourgondië. In 1998 werd hij directeur van 't Arsenaal in Mechelen (B) en in 2006 van het Theater aan het Vrijthof. Wevers was actief in veel commissies zoals het Fonds van de Podiumkunsten en is lid van het Europees Parlement voor Cultuur.
Mail Guido Wevers

Stijn Huijts, lid artistiek team

Stijn Huijts is opgeleid als beeldend kunstenaar (Academie voor Beeldende Kunsten, Maastricht) en als cultureel wetenschapper (UvA). Hij is directeur van het Bonnefantenmuseum in Maastricht  en voormaling directeur van museum Het Domein in Sittard (1996-2007) en SCHUNCK* in Heerlen (2007-2011). In 2007 zette hij “Made in Mirrors” op, een uitwisselingsprogramma op creatief en artistiek gebied met China, Brazilië en Egypte. Ook werkte hij als gastdocent op kunstacademies en postacademische instellingen, als adviseur voor de Mondriaan Stichting en het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst en als lid van het Comité voor beeldende kunst en design (2002-2005). Momenteel is hij jurylid voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst en lid van CIMAM.
Mail Stijn Huijts

Gerhard Verfaille, lid artistiek team

Gerhard Verfaillie gaf tot 1998 les in het kunstonderwijs en leidde een dertigtal producties  (theaterregie en dramaturgie). Daarnaast was hij artistiek leider van Ponte, een kunsteducatieve organisatie voor jongerenprojecten. Vanaf 1999 was hij projectcoördinator voor het regionaal kunst- en cultuurfestival in West-Vlaanderen “Anno ‘02”. Momenteel coördineert hij als stafmedewerker in het cultuurcentrum Hasselt de programmering en de Euregionale samenwerking van diverse voorstellingen. Sinds 2004 is hij daarnaast ook artistiek leider van het Krokusfestival, een internationaal festival met familietheater, dans en muziek.

Rick Takvorian, lid artistiek team

Rick Takvorian werkte in de jaren tachtig voor het blad Ballet International, daarna was hij enkele jaren uitgever van Contemporary Theatre Studies-Review en theatercriticus in Londen. In 1991 werd hij programmaleider van het Ludwig Forum voor internationale Kunst in Aken. Vanaf 2006 is hij inhoudelijk-artistiek manager van het Kulturbetrieb van de stad Aken. Ook is hij artistiek directeur van zowel het internationale Schrit_tmacher Dance Festival als het internationale culturele crossover festival 'Across the borders'. Hij heeft talrijke artikelen en kritieken geschreven; hij is de vertaler van onder andere de verzamelde toneelstukken van Thomas  Brasch, Christoph Hein en Eugene Ionesco en schrijver van de biografie van Hilde Holger.
Mail Rick Takvorian

Julie Hanique, lid artistiek team

Julie Hanique is gediplomeerd kunsthistorica van de Université de Liège. Van 2000 tot 2010 heeft ze bij Art&Fact gewerkt, de vereniging van kunsthistorici, archeologen en musicologen van de Ulg voor wie ze taalrijk rondleidingen en lezingen, bestemd voor een breed publiek, heeft georganiseerd en bovendien werkte zij in de redactie en coördinatie van wetenschappelijke publicaties. Ze is gedurende twee jaar conservatrice geweest bij de Musée en Plein Air (openlucht museum) van de Sart-Tilman te Luik, waar ze met name de curator was van de expositie Ennemis publics (2010) samen met Pierre Henrion. Sinds 2010 heeft ze het communicatie beheer van de collectie van de SPACE als taak; een project betrefende een Europees collectie modern kunst gericht op een participatieve aanpak.


Peggy Olislaegers, lid artistiek team

Peggy Olislaegers (1966) studeerde aan de Dansacademie Brabant en leidde 10 jaar lang haar eigen gezelschap Olislaegers & Co, waarmee zij familievoorstellingen ontwikkelde en produceerde. Daarnaast werkte zij als regisseur en dramaturg binnen zowel de muziek-, theater- als de danswereld. Van 2005 tot 2010 was zij dramaturg bij Nanine Linning en van 2007 tot 2011 huisdramaturg van Dansateliers Rotterdam. Ze is sinds april 2010 artistiek en algemeen directeur van festival de Nederlandse Dansdagen. Ook is zij een van de leidende dramaturgen in Choreoroam, een internationale Europese dialoog tussen dansmakers. Daarnaast is zij als dansdramaturg actief voor o.a. The Place, Londen. Olislaegers was lange tijd als adviseur actief voor onder andere het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en voor de Mondriaanstichting.

Chantal Dassonville, lid artistiek team (tot september 2011)

Chantal Dassonville studeerde af als architect aan het ISA St-Luc in Brussel. In 1985 trad ze in dienst bij het ministerie van de Franse gemeenschap, waar zij meer dan twintig jaar verantwoordelijk was voor de investeringen in culturele voorzieningen. Momenteel staat ze aan het hoofd van de Cellule Architecture en promoot de hedendaagse architectuur voor de Franssprekende landen. Ze was in 1996 conservator voor het Belgisch paviljoen op de Internationale Architectuur Biënnale in Venetië. Onlangs publiceerde ze Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires 2005-2010 en ging ze een partnerschap aan met Wallonie-Bruxelles International. Chantal Dassonville was tot 1 september 2011 lid van het artistiek team.
Mail Chantal Dassonville

Airan Berg, lid artistiek team (tot september 2011)

Airan Berg behaalde in 1984 zijn diploma Theaterkunsten aan de Brown University (Rhode Island). Daarna werkte hij als assistant director voor diverse festivals en theaterproducties in de VS, Oostenrijk en Duitsland. Van 2001 tot 2007 was hij artistiek directeur van het Schauspielhaus in Wenen, waar hij verantwoordelijk was voor de artistieke programmering, internationale betrekkingen en coproducties, sponsoring en marketingstrategieën. Van 2007 tot 2010 was hij artistiek leider van de Europese culturele hoofdstad van 2009 Linz (Oostenrijk). Momenteel is hij tevens artistiek leider en consultant voor iDANS, een internationaal festival voor dans en podiumkunsten in Istanbul. Airan Berg was tot 1 september 2011 lid van het artistiek team.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst