Bestuur en directie Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

Huub Smeets, voorzitter van bestuur

(Maastricht, 1947) behaalde zijn doctoraal Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij was actief bij het organiseren van de stadsvernieuwing in Maastricht en de ruimtelijk‐economische ontwikkeling van Meerssen. In die tijd was hij ook voorzitter van de Universiteitsraad van de Universiteit Maastricht. In 1988 werd Smeets directeur Stadsontwikkeling en Grondzaken in Maastricht. In die functie was hij verantwoordelijk voor kwaliteitsprojecten op het gebied van stedelijke vernieuwing als bijvoorbeeld Ceramique en Herdenkingsplein. Van januari 2000 tot en met januari 2011 was hij als directeur in dienst bij woningbeleggingsfonds Vesteda, sinds augustus 2006 tot en met januari 2011 als CEO. In deze functie wierp hij zich op als pleitbezorger voor ‘culturele’ productie in de stedelijke vernieuwing. Huub Smeets was lid van de landelijke Raad van Cultuur.

Guido Wevers, artistiek directeur

(Maasmechelen, 1952) werkte na zijn opleiding aan de Toneelacademie in Maastricht als provinciaal toneeladviseur bij de Provincie Limburg en freelance regisseur. Daarna was hij artistiek leider van Tryater Friesland en Kruis van Bourgondië. In 1998 werd hij directeur van ´t Arsenaal in Mechelen en in 2006 van het Theater aan het Vrijthof. Wevers was actief in veel commissies zoals het Fonds van de Podiumkunsten en is lid van het Europees Parlement voor Cultuur.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst