Hoe ziet onze planning eruit?

7 maart 2012

Collectieve presentatie aan Colleges van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraden, Gedeputeerde Staten, culturele sector Euregio, burgers/vaste groep Cultuurfrühschoppen Maastricht en geselecteerde groep ondernemers.

Klik hier voor het verslag van de presentatie van het bidbook op 7 maart.

8 maart tot 1 juli 2012

Goedkeuring door gemeenteraden en andere raden (excl. Maastricht) en eerste beandeling in raadscommissie Maastricht.

Vanaf maart tot indiening bidbook

Visibility campagne en participatiecampagne.

1 augustus 2012

Aanbieding concept bidbook aan gemeenteraad Maastricht.

18 september 2012

Goedkeuring gemeenteraad Maastricht.

29 oktober 2012

Indiening bidbook in boekvorm en ingevulde vragenlijst.

December-januari 2013

Selectie 1e ronde door jury na presentatie Den Haag.

Eerste kwartaal 2013

Beantwoording vragen voor de 2de ronde.

September 2013

Bezoek jury aan kandidaten en aanwijzing winnaar!
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst