De titel geeft een enorme boost aan stad en regio

Profijt

Veel meer dan een cultureel evenement

Culturele Hoofdstad is veel meer dan een jaar lang het podium zijn voor een cultureel festijn. De benoeming geeft een enorme boost aan stad en regio. Niet alleen het culturele leven wordt versterkt. De weg ernaar toe werkt als een motor voor de transformatie van sociale en economische processen. Er is sprake van een grote directe en indirecte spin-off. Het verblijfsklimaat en de infrastructuur worden structureel verbeterd. Er is grote aandacht voor de verbetering van verbindingen. Dat is de ervaring bij de meeste steden die Culturele Hoofdstad van Europa werden.

De kosten voor onze regio worden geschat op zo’n 60 tot 80 miljoen euro. Dit bedrag is geen vastgesteld bedrag, maar een schatting op basis van onderzoek in vergelijkbare steden, die eerder Culturele Hoofdstad of kandidaat zijn geweest.

Meerdere partners leveren een bijdrage. Voor een groot deel zijn dat de overheden (Rijk, provincies, gemeenten en de Europese Unie), maar ook het bedrijfsleven wordt aangesproken. Voor het Culturele Hoofdstad-project geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Voorbeelden laten zien dat het de investering waard is. Zowel in materiële als in immateriële zin, op korte en lange termijn.

Verwachte resultaten

 • betere sociale cohesie
 • versterking trots en identiteit onder de lokale bevolking
 • directe en indirecte werkgelegenheid
 • brede internationale publiciteit
 • meer bezoekers
 • imagoversterking voor Euregio
 • versterkte samenwerking in Euregio
 • ontstaan meerdaags verblijfsklimaat
 • verbetering van het zakelijke klimaat
 • grotere aantrekkingskracht voor hoog-opgeleide buitenlandse werknemers
 • versterking van de culturele sector
 • verbetering samenwerking professionele en amateursector
 • verbetering van infrastructuur

Essen, Culturele Hoofdstad van Europa 2010

De titel Culturele Hoofdstad bracht het Duitse Ruhrgebied een fascinerende gedaanteverwisseling: van een grauw industriegebied ontwikkelde het totale gebied zich tot een nieuwe, moderne en hippe cultuurmetropool met een groen imago.

Enkele cijfers:
De 5500 activiteiten trokken zo'n 10,5 miljoen bezoekers. Het toerisme steeg met zo'n 13%,  een vijfde van de bezoekers kwam van buiten Duitsland. De titel Culturele Hoofdstad zorgde in het Ruhrgebied voor nieuwe investeringen met een totaal van zo'n 500 miljoen euro.

De geplande begroting van 61,5 miljoen euro werd niet overschreden. Een derde van de programmering was gericht op kinderen en jongeren. Veel activiteiten waren gericht op sociaal zwakkeren en op de versterking van de sociale samenhang.

Het resultaat was dat in het Ruhrgebied sprake is van een gegroeid zelfbewustzijn onder de bevolking en een open ontvangst voor vernieuwende initiatieven en kunstvormen. Het project gaf deze oude mijnregio de kans zich levendig, fris en met een nieuw elan te presenteren. Traditionele vormen van rivaliteit tussen de steden en het 'kerktorendenken' zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats hebben zich nieuwe netwerken gevormd op cultureel en ander gebied, waar mensen structureel met elkaar samenwerken. Al met al heeft Culturele Hoofdstad een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de RUHR-Metropool.

Lille, Culturele Hoofdstad van Europa 2004

De stad Lille liet zien dat culturele hoofdstad meer is dan een cultureel incident. De stad greep het Cultureel Hoofdstad-jaar aan om flink te investeren in een structuurverandering voor de hele stad. Met als belangrijke aanjager de komst van de TGV-snelheidsverbinding richtte men zich vooral op versterking van de sociaaleconomische kant van de stad.

Doel was het imago kwijt te raken van een verouderde, grijze, arme en regenachtige industriestad - met grote werkloosheid, een stagnerende economische groei en veel sociaal maatschappelijke problemen. Er werd fors geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing, restauratie en verbetering van publieke voorzieningen, zoals de volledige renovatie van de Opera van Lille en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen.

De samenwerking met de omliggende regio, ook over de grens in Belgie, werd stevig en succesvol opgepakt. Om meer verblijfstoeristen naar Lille te lokken werden openluchtconcerten en andere grootschalige evenementen georganiseerd. Ter bevordering van de sociale samenhang zijn zogenaamde Maisons Folies in het leven geroepen: ontmoetingsplekken voor burgers, artiesten en instellingen. Een aantal daarvan is nog altijd open.

De trots en zelfverzekerdheid van de inwoners hebben dankzij Culturele Hoofdstad een enorme boost gekregen, in de rest van Frankrijk is het imago van een ' Siberie'-regio als sneeuw voor de zon verdwenen. Lille heeft nu het imago van een dynamische, economisch gezonde, cultureel spannende en aangename woonstad. De stad is er in geslaagd is om na het Culturele Hoofdstad-jaar nieuwe en aantrekkelijke, internationaal aansprekende en langdurige projecten te organiseren  (Europa 3000), waardoor er sprake is van een blijvend positief effect voor imago, cultureel leven en op sociaal-economisch terrein.

Culturele hoofdstad worden biedt stad en regio aanzienlijke kansen. Door 'awareness' te genereren bij bedrijfsleven, kennisinstellingen en culturele partners ontstaat waardecreatie die meerwaarde oplevert. Lille, Liverpool en Essen zijn in 2004, 200 en 2010 Europese Culturele Hoofdstad geweest. Wat de ervaringen van ondernemers, creatieve organisaties en bedrijven zijn geweest leest u in het Provincie-artikel dat verscheen in de Zuiderlucht special over VIA2018.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst